Victorschool

Leren-Doen-Maken
 Leren-Doen-Maken
 Basispoort
 Squla

Uitleg filmpjes
 Victor Yurls

Werkwoorden
 WW cito oefenen
 Werkwoorden 1
 Werkwoorden 2
 Werkwoorden 3
 Werkwoorden 4
 Werkwoorden 5
 Werkwoorden 6
 werkwoorden 7
 Leshulp WW
 Vormen herkennen
 Oefenen WW
 Oefen WW 2
 Paraplu7

Woordenschat
 Woordenschat Cito
 Juf Melis
 Spreekwoorden 1
 Spreekwoorden 2
 Spreekwoorden/Woorden
 Yurls WS en Begr.Lez

Cito Oefenen
 Meeste M rekenen
 Meester M taal
 Spelletjesplein
 Begrijpend Lezen
 Ontleden
 Rekenen
 Spelling
 Spreekwoorden
 Technisch Lezen
 Werkwoorden
 Woordenschat
 Kids4Cito
 Studievaardigheden
 Cito Yurls

Allerlei Oefeningen
 Cyberkidz
 Meester Michael
 Meester Frank
 Cambiumned
 Rekenen Taal 1
 Rekenen Taal 2
 Leer Leuk
 Oefenen Diversen
 Taal Lez Rek W.O.
 Meester Kees
 Juf Diana
 OpenLeerHuis
 Oefensite
 Montessoritaal

Studievaardigheden
 Kids4cito
 Cito Oefenen
 Info Oefenen
 Kaartlezen
 Kaartlezen 2
 Coördinaten

Werkstukken
 Spreekbeurten
 Stappenplan
 Woordweb Maken
 Werkstuk Voorbeelden

 
Spelling
 Alle Spellingafspraken
 Spelling in Beeld 1
 Spelling in Beeld 2
 Spelding
 Les Wiki
 Meester Klaas
 Spelling oefenen
 Spellingregels
 Bloon Oefenen
 WRTS Oefenen
 Open Gesloten Klank 1
 Open Gesloten Klank 2
 Open Gesloten Klank 3
 Spelling in BB
 HotPotatoes
 Voltooid Deelwoord 1
 Voltooid Deelwoord 2
 Voltooid Deelwoord 3
 Voltooid Deelwoord 4
 Taalsite.nl
 Beter Spellen

Taalbeschouwing
 Verbindingswoorden
 Verbindingswoorden 1
 Verbindingswoorden 2
 verbindingswoorden 3
 Deelwoord 1
 Deelwoord 2
 Deelwoord 3
 Directe Rede 1
 Directe Rede 2
 Gebiedende Wijs 1
 Gebiedende Wijs 2
 Gebiedende Wijs 3
 Gebiedende Wijs 4
 Zelst. Naamwoord 1
 Bijv. Naamwoord 1
 Stoffelijk Bijv. NW.
 Bijv. of Stof. Bijv.Nw
 TrapVanVergelijking 1
 TrapVanVergelijking 2
 Leestekens 1
 Leestekens 2
 Mannelijk Vrouwelijk
 Persoonlijke Vnw 1
 Pers-Bezittelijk Vnw
 Meervoud 1
 Meervoud 2

Ontleden
 Onderwerp 1
 Onderwerp 2
 Onderwerp 3
 Onderwerp 4
 Onderwerp 5
 Persoonsvorm 1
 Persoonsvorm 2
 Persoonsvorm 3
 Persoonsvorm 4
 PersVorm-Onderwerp
 Gezegde Onderwerp 1
 Ond. Lijd. Vw Meew. Vw
 Lijdend Voorwerp 1
 Lijdend Voorwerp 2
 Meewerkend Voorwerp 1
 Meewerkend Voorwerp 2
 Bepalingen 1
 Bepalingen 2
 Bepalingen 3
 Bepalingen 4
 Ontleden

Engels
 Engels met Mike
 Uitspraak Gids
 Kinderplein
 Schoolportaal
 School TV

Spelling 2
 Woordzoeker
 Blok 5 les 1 - 7
 Blok 5 les 4 - 8

 
Uitlegfilmpjes
 Spellingjuf
 Rekenvideo's

Werbladen
 Sommenmaker
 Sommenprinter
 Redactiesommen
 Alle groepen
 Tafelwerkbladen
 Werkbladen cijferen
 Studiewijs
 Somprint
 Klokrekenen
 Metriek bladen
 Lessucces
 Diverse Werkbladen
 Aduis Werkbladen
 Werkbladen Generator

Redactiesommen
 Redactiesom.nl
 Yurls
 Zonnewende
 Groep 7/8

RekenenAutomatiseren
 Groep 6-7-8
 Rekenen.be
 Rekentoppers
 25 Startsommen
 Digibord
 Onlineklas
 Tafels Oefenen 1
 Tafels oefenen 2
 Tafels Oefenen 3
 Tafels Oefenen 4
 Tafels oefenen 5
 Rekenen.nl

Rekenen 1
 Breuken 1
 Breuken 2
 Breuken 3
 Breuken 4
 Delen met Breuken
 Breuken gr 7
 Online breuken
 Hoofdrekenen 1
 Hoofdrekenen 2
 Klok+Digitaal 1
 Klok+Digitaal 2
 Klok+digitaal 3
 Klok+Digitaal 4
 Klok Digitaal
 Klokkijken Allerlei
 Klok+Digitaal Werkblad
 Metriek 1
 Metriek 2
 Metriek 3
 Oppervlakte 1
 Procenten 1
 Procenten 2
 Procenten 3
 Procenten en Breuken
 Procenten Oefenen 1

Rekenen 2
 Rekentoppers
 Rekenhulpjes
 Rekenhulp
 Oefenen 1
 Oefenen 2
 Oefenen 3
 Rekenen.nl
 Staartdeling Oefenen
 Verm. Onder Elkaar
 Blokken Bouwen

 
Klòsterhùfke

Technisch Lezen
 Woordentrainer 1
 Woordentrainer
 Avi Lezen 1
 Avi Lezen 2
 Leestrainer
 Ralfi Lezen
 Woorden Flitsen
 Woorden Flitsen
 Autocue

Begrijpend Lezen
 Begr lezen 6-7
 Yurls Begr. Lezen
 Leestrainer gr 5-6
 Leestrainer gr 7-8
 Oefenplein
 Begr. Lezen Online

Opzoeken
 Koekelen
 Jouw Zoekmachine
 IX Quick
 Woordenboek 1
 Woordenboek 2
 Woordenboek 3
 Encyclo
 Encyclopedoe
 Plaatsen Zoeken
 Wikikids
 Wikipedia
 Engels
 Netwijs Algemeen

Natuurkunde
 Menselijk Lichaam
 Ik Van Binnen
 Nieuws Uit De Natuur
 Zee In Zicht

Aardrijkskunde
 Topo-Basis Ned.
 Topografie in de Klas
 Topomania
 Seterra
 Topografie Nederland
 Topografie Europa 1
 Topografie Europa 2
 Steden Europa
 Topografie Wereld
 Topo-Wereld 2
 Kinderpleinen

Geschiedenis
 Nederlandse Canon
 Tijdsbeelden
 Kinderpleinen
 Vroeger en Zo
 Wijzer Door De Tijd
 Archeologie
 Kinderpleinen

Verkeer
 Oefenen 1
 Oefenen 2
 Oefenen VVN
 Wegwijs in het Verkeer

Koningsdag
 Bubbel Game
 Vliegtuig Bouwen
 PuzzelsAllerlei oefeningen die door de leerlingen gedaan kunnen worden.

De beheerder van deze pagina: avg
Tips, links of commentaar? Klik hier voor de contactpagina
Momenteel staan er 261 links op deze pagina.
Laatste aanpassing: 11-10-2017
Dit script is ontwikkeld door Dannik.nl - © alle rechten voorbehouden.
Voor meer informatie: chx.nl